BIOVO-biometa-energia-verda-valles-oriental-logo

una font d’energia verda i de proximitat

 una font d’energia verda i de proximitat

Del biogàs al biometà

biometa-valles-oriental-web-biovo
El projecte

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera s’uneixen en un projecte pioner per generar biometà.

La planta d’upgrading

La instal·lació té una capacitat de generació de 337 Nm³/h de biometà, el gas necessari per subministrar gas renovable per a 4.000 llars.

El biometà

El biometà és un gas renovable obtingut del biogàs, amb unes propietats similars a les del gas natural i clau en el procés de transició energètica.

Projecte pioner per a la injecció de biometà a la xarxa

La instal·lació de la planta d’upgrading permet introduir a la xarxa de gas natural un mínim de 5,2 GWh/any, i reduir l’empremta de carboni d’ambdues instal·lacions en 1.161,3 tones l’any, l’equivalent a l’efecte beneficiós de plantar 2.322 arbres autòctons mediterranis.

Comptador de biometà

Des de la seva entrada en funcionament, BioVO ha produït…

m³ de biometà 

Data i hora de la darrera actualització

732.985,38 Nm³

18/06/2024 - 12:04

m³ generats

732.985,38 Nm³

Data i hora de la darrera actualització

18/06/2024 - 12:04

Energia per a 4.000 llars

Desde la seva entrada en funcionament BioVO ha produït energia per escalfar:

1.047 llars

Si tenim en compte que una llar tipus consumeix una mitjana anual de 7.000 kWh (és a dir, 700 Nm3/any) en calefacció de gas, podem afirmar que amb només dues hores de funcionament de BioVO es genera el gas necessari per escalfar aquesta llar durant tot un any, i en un any de funcionament BioVO subministrarà gas renovable per a 4.000 llars.

Planta d’enriquiment de biogàs

UPGRADING
La instal·lació d’upgrading, ubicada a una zona compartida entre els dos consorcis, al polígon industrial el Raiguer (Granollers, Barcelona), ocupa una superfície de 620 m2. Aquesta instal·lació aprofita els fluxos excedentaris de biogàs procedents del sistema de digestió anaeròbia de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers, gestionada pel Consorci Besòs Tordera, i de la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge (Fracció Orgànica de Residus Municipals) del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.