del biogàs al biometà

 del biogàs al biometà

El projecte

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera, amb l’objectiu d’optimitzar els seus recursos, s’han unit per generar biometà, un gas renovable, mitjançant la creació i posada en funcionament d’aquesta planta d’enriquiment de biogàs.

projecte-biometa-consorci-valles-oriental-energia-renovable

El Consorci Besòs Tordera gestiona 27 sistemes de sanejament. Alguns d’ells (aquells amb les EDAR de majors dimensions) disposen de digestió anaeròbia de fangs per a l’obtenció de biogàs, que permet fer les instal·lacions més autosuficients i sostenibles.

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental gestiona la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, la planta de transferència i la xarxa de deixalleries comarcal integrada per 25 instal·lacions fixes i una de mòbil. També presta als municipis consorciats serveis de recollida selectiva de les cinc fraccions de residus domèstics.

 

Aportació de biogàs

BIOVO-planta-enriquiment-upgrading-energia-renovable-biovo-biogas-upgrading-biometa-valles-oriental

Disminuir la petjada de carboni

Compromesos amb la sostenibilitat

La implementació d’aquest projecte permet disminuir la petjada de carboni de les dues plantes de tractament, així com col·laborar amb el desenvolupament de l’economia circular optimitzant l’aprofitament energètic dels recursos de les dues instal·lacions.

En concret, el BioVO permet introduir a la xarxa de gas natural un mínim de 5,2 GWh/any, incrementar la capacitat addicional de producció d’energia renovable tèrmica en 178 MW ht/any i reduir l’empremta de carboni d’ambdues instal·lacions en 1.161,3 tones l’any, l’equivalent a l’efecte beneficiós de plantar 2.322 arbres autòctons mediterranis.